{"id":5414304481432,"title":"Cán tháo rời Miris","handle":"canthaoroimiris","description":"\u003cdiv id=\"product-component-1596791658781\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cscript type=\"text\/javascript\"\u003e\n\/*\u003c![CDATA[*\/\n(function () {\n var scriptURL = 'https:\/\/sdks.shopifycdn.com\/buy-button\/latest\/buy-button-storefront.min.js';\n if (window.ShopifyBuy) {\n if (window.ShopifyBuy.UI) {\n ShopifyBuyInit();\n } else {\n loadScript();\n }\n } else {\n loadScript();\n }\n function loadScript() {\n var script = document.createElement('script');\n script.async = true;\n script.src = scriptURL;\n (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);\n script.onload = ShopifyBuyInit;\n }\n function ShopifyBuyInit() {\n var client = ShopifyBuy.buildClient({\n domain: 'neoflamviet.myshopify.com',\n storefrontAccessToken: '58b93d212c6aaca4d43cc3aa98fb4222',\n });\n ShopifyBuy.UI.onReady(client).then(function (ui) {\n ui.createComponent('product', {\n id: '9891256528',\n node: document.getElementById('product-component-1596791658781'),\n moneyFormat: '%7B%7Bamount_no_decimals_with_comma_separator%7D%7D%E2%82%AB',\n options: {\n \"product\": {\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"calc(25% - 20px)\",\n \"margin-left\": \"20px\",\n \"margin-bottom\": \"50px\"\n }\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20px\",\n \"color\": \"#121111\"\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"130px\",\n \"padding-right\": \"130px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"24px\",\n \"color\": \"#b41a1a\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20.4px\",\n \"color\": \"#b41a1a\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20.4px\",\n \"color\": \"#b41a1a\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"width\": \"580px\",\n \"text\": {\n \"button\": \"MUA NGAY\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"productSet\": {\n \"styles\": {\n \"products\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"margin-left\": \"-20px\"\n }\n }\n }\n },\n \"modalProduct\": {\n \"contents\": {\n \"img\": false,\n \"imgWithCarousel\": true,\n \"button\": false,\n \"buttonWithQuantity\": true\n },\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"100%\",\n \"margin-left\": \"0px\",\n \"margin-bottom\": \"0px\"\n }\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"130px\",\n \"padding-right\": \"130px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\"\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"normal\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"option\": {\n \"styles\": {\n \"label\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"select\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"cart\": {\n \"styles\": {\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"header\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"lineItems\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotalText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotal\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"notice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"currency\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"close\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"empty\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"noteDescription\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountAmount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"text\": {\n \"title\": \"Đơn hàng của bạn\",\n \"total\": \"TỔNG\",\n \"empty\": \"TRỐNG RỖNG\",\n \"notice\": \"\u003e\u003e Chọn vận chuyển và đăng nhập mã giảm giá !\",\n \"button\": \"THANH TOÁN\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"toggle\": {\n \"styles\": {\n \"toggle\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":hover\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n }\n },\n \"count\": {\n \"font-size\": \"13px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"iconPath\": {\n \"fill\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"lineItem\": {\n \"styles\": {\n \"variantTitle\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"price\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"fullPrice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantity\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityIncrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityDecrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n }\n }\n }\n},\n });\n });\n }\n})();\n\/*]]\u003e*\/\n\u003c\/script\u003e\u003cbr\u003e\n\u003csection\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/files\/ThanhToan_fea22a80-6cb0-4489-b955-d5c395a748c0_480x480.png?v=1596706893\" alt=\"\"\u003e\u003c\/section\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eCán tháo rời Miris là một sáng tạo của hãng Neoflam, cán bằng nhựa Melamine, đầu kẹp để khớp với thành nồi chảo bọc Silicone dầy giúp khớp êm chống trầy. Ruột là bộ truyền động cơ khí bằng Inox không gỉ.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris2_480x480.png?v=1583983756\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eMã SP: MV-HDL\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eKích thước (cm): 18.2 x 3.7 x 4.1\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eBarcode: 8936037897776\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e \u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris9_480x480.png?v=1583985365\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eĐầu kẹp bọc silicone chịu nhiệt (260 o C), khớp mút chặt với miệng nồi chảo tạo liên kết vững chắc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e \u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris5_480x480.png?v=1583983885\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eThao tác khớp với thành nồi chảo bằng cách bóp lẫy phía dưới và tháo cán dễ dàng bằng cách gạt nút phía trên.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e \u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris8_480x480.png?v=1583983918\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eCán kẹp chặt nồi chảo thuận tiện cho việc rang, đảo, trộn thực phẩm trên bếp\u003cbr\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris6_480x480.png?v=1583984117\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eCán tháo rời Miris giữ nồi, chảo khi nấu trên bếp để chiên, xào, đảo hoặc bỏ lò nướng mà không lo nóng tay.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris3_480x480.png?v=1583983950\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cb\u003eTHANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG\u003cbr\u003eNeoflam \u003c\/b\u003ecó dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc (COD)\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eMiễn phí ship cho đơn hàng từ 300.000đ\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003eĐơn hàng nội thành TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội : Cam kết giao trong ngày, (ngoại trừ những trường hợp gọi điện mà khách hàng không nghe máy) \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003eCác tỉnh thành khác: Thời gian là 2-3 ngày hoặc lâu hơn tuỳ lựa chọn.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003eQuý khách vui lòng để chế độ chuông sau khi đặt hàng. Chúng tôi sẽ gọi điện từ số \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca class=\"text-is-phone-number\" style=\"color: #000000;\"\u003e0983 435 452\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003e hoặc \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca class=\"text-is-phone-number\" style=\"color: #000000;\"\u003e024 6252 6252\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003e hoặc \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca class=\"text-is-phone-number\" style=\"color: #000000;\"\u003e028 6255 4666\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"product-component-1605864964024\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cscript type=\"text\/javascript\"\u003e\n\/*\u003c![CDATA[*\/\n(function () {\n var scriptURL = 'https:\/\/sdks.shopifycdn.com\/buy-button\/latest\/buy-button-storefront.min.js';\n if (window.ShopifyBuy) {\n if (window.ShopifyBuy.UI) {\n ShopifyBuyInit();\n } else {\n loadScript();\n }\n } else {\n loadScript();\n }\n function loadScript() {\n var script = document.createElement('script');\n script.async = true;\n script.src = scriptURL;\n (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);\n script.onload = ShopifyBuyInit;\n }\n function ShopifyBuyInit() {\n var client = ShopifyBuy.buildClient({\n domain: 'neoflamviet.myshopify.com',\n storefrontAccessToken: '58b93d212c6aaca4d43cc3aa98fb4222',\n });\n ShopifyBuy.UI.onReady(client).then(function (ui) {\n ui.createComponent('product', {\n id: '9891256528',\n node: document.getElementById('product-component-1605864964024'),\n moneyFormat: '%7B%7Bamount_no_decimals_with_comma_separator%7D%7D%E2%82%AB',\n options: {\n \"product\": {\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"calc(25% - 20px)\",\n \"margin-left\": \"20px\",\n \"margin-bottom\": \"50px\"\n }\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20px\",\n \"color\": \"#121111\"\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"98px\",\n \"padding-right\": \"98px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"26px\",\n \"color\": \"#ce300e\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"22.099999999999998px\",\n \"color\": \"#ce300e\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"22.099999999999998px\",\n \"color\": \"#ce300e\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"width\": \"580px\",\n \"text\": {\n \"button\": \"MUA NGAY\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"productSet\": {\n \"styles\": {\n \"products\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"margin-left\": \"-20px\"\n }\n }\n }\n },\n \"modalProduct\": {\n \"contents\": {\n \"img\": false,\n \"imgWithCarousel\": true,\n \"button\": false,\n \"buttonWithQuantity\": true\n },\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"100%\",\n \"margin-left\": \"0px\",\n \"margin-bottom\": \"0px\"\n }\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"98px\",\n \"padding-right\": \"98px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\"\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"normal\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"option\": {\n \"styles\": {\n \"label\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"select\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"cart\": {\n \"styles\": {\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"header\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"lineItems\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotalText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotal\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"notice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"currency\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"close\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"empty\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"noteDescription\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountAmount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"text\": {\n \"title\": \"Đơn hàng của bạn\",\n \"total\": \"TỔNG\",\n \"empty\": \"TRỐNG RỖNG\",\n \"notice\": \"\u003e\u003e Chọn vận chuyển và đăng nhập mã giảm giá !\",\n \"button\": \"THANH TOÁN\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"toggle\": {\n \"styles\": {\n \"toggle\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":hover\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n }\n },\n \"count\": {\n \"font-size\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"iconPath\": {\n \"fill\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"lineItem\": {\n \"styles\": {\n \"variantTitle\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"price\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"fullPrice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantity\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityIncrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityDecrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n }\n }\n }\n},\n });\n });\n }\n})();\n\/*]]\u003e*\/\n\u003c\/script\u003e","published_at":"2020-06-30T15:27:33+07:00","created_at":"2020-06-30T15:14:44+07:00","vendor":"Neoflam","type":"Miris cán rời","tags":["Cán rời","Daikin","Miris","năng","đa năng"],"price":19800000,"price_min":19800000,"price_max":19800000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":35019913396376,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"MV-HDL","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Cán tháo rời Miris","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":19800000,"weight":190000,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"8936037897776"}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris2_962x_9ba55ede-8cb5-4e16-bfa5-ca4d1ef069f2.png?v=1593505110","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris_962x_95b80d74-6303-4002-a05a-64901cb3d7e8.png?v=1593505110","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris8_962x_592a0f7f-d6f1-4eca-b677-258e4ac9e80a.png?v=1593505110","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris3_962x_8299e744-2723-409c-8a81-2adaf929db59.png?v=1593505110","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris6_962x_6474d07d-fdf4-44b4-9bf9-05bfbf2459dd.png?v=1593505110","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris7_962x_b288c21d-d2ac-4e25-9f9e-ede77208716c.png?v=1593505110"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris2_962x_9ba55ede-8cb5-4e16-bfa5-ca4d1ef069f2.png?v=1593505110","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":9879207411864,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.332,"height":722,"width":962,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris2_962x_9ba55ede-8cb5-4e16-bfa5-ca4d1ef069f2.png?v=1593505082"},"aspect_ratio":1.332,"height":722,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris2_962x_9ba55ede-8cb5-4e16-bfa5-ca4d1ef069f2.png?v=1593505082","width":962},{"alt":null,"id":9879207346328,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.332,"height":722,"width":962,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris_962x_95b80d74-6303-4002-a05a-64901cb3d7e8.png?v=1593505082"},"aspect_ratio":1.332,"height":722,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris_962x_95b80d74-6303-4002-a05a-64901cb3d7e8.png?v=1593505082","width":962},{"alt":null,"id":9879207608472,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.332,"height":722,"width":962,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris8_962x_592a0f7f-d6f1-4eca-b677-258e4ac9e80a.png?v=1593505082"},"aspect_ratio":1.332,"height":722,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris8_962x_592a0f7f-d6f1-4eca-b677-258e4ac9e80a.png?v=1593505082","width":962},{"alt":null,"id":9879207477400,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.332,"height":722,"width":962,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris3_962x_8299e744-2723-409c-8a81-2adaf929db59.png?v=1593505081"},"aspect_ratio":1.332,"height":722,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris3_962x_8299e744-2723-409c-8a81-2adaf929db59.png?v=1593505081","width":962},{"alt":null,"id":9879207542936,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.332,"height":722,"width":962,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris6_962x_6474d07d-fdf4-44b4-9bf9-05bfbf2459dd.png?v=1593505082"},"aspect_ratio":1.332,"height":722,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris6_962x_6474d07d-fdf4-44b4-9bf9-05bfbf2459dd.png?v=1593505082","width":962},{"alt":null,"id":9879207575704,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.332,"height":722,"width":962,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris7_962x_b288c21d-d2ac-4e25-9f9e-ede77208716c.png?v=1593505082"},"aspect_ratio":1.332,"height":722,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/products\/canmiris7_962x_b288c21d-d2ac-4e25-9f9e-ede77208716c.png?v=1593505082","width":962}],"content":"\u003cdiv id=\"product-component-1596791658781\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cscript type=\"text\/javascript\"\u003e\n\/*\u003c![CDATA[*\/\n(function () {\n var scriptURL = 'https:\/\/sdks.shopifycdn.com\/buy-button\/latest\/buy-button-storefront.min.js';\n if (window.ShopifyBuy) {\n if (window.ShopifyBuy.UI) {\n ShopifyBuyInit();\n } else {\n loadScript();\n }\n } else {\n loadScript();\n }\n function loadScript() {\n var script = document.createElement('script');\n script.async = true;\n script.src = scriptURL;\n (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);\n script.onload = ShopifyBuyInit;\n }\n function ShopifyBuyInit() {\n var client = ShopifyBuy.buildClient({\n domain: 'neoflamviet.myshopify.com',\n storefrontAccessToken: '58b93d212c6aaca4d43cc3aa98fb4222',\n });\n ShopifyBuy.UI.onReady(client).then(function (ui) {\n ui.createComponent('product', {\n id: '9891256528',\n node: document.getElementById('product-component-1596791658781'),\n moneyFormat: '%7B%7Bamount_no_decimals_with_comma_separator%7D%7D%E2%82%AB',\n options: {\n \"product\": {\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"calc(25% - 20px)\",\n \"margin-left\": \"20px\",\n \"margin-bottom\": \"50px\"\n }\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20px\",\n \"color\": \"#121111\"\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"130px\",\n \"padding-right\": \"130px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"24px\",\n \"color\": \"#b41a1a\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20.4px\",\n \"color\": \"#b41a1a\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20.4px\",\n \"color\": \"#b41a1a\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"width\": \"580px\",\n \"text\": {\n \"button\": \"MUA NGAY\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"productSet\": {\n \"styles\": {\n \"products\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"margin-left\": \"-20px\"\n }\n }\n }\n },\n \"modalProduct\": {\n \"contents\": {\n \"img\": false,\n \"imgWithCarousel\": true,\n \"button\": false,\n \"buttonWithQuantity\": true\n },\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"100%\",\n \"margin-left\": \"0px\",\n \"margin-bottom\": \"0px\"\n }\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"130px\",\n \"padding-right\": \"130px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\"\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"normal\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"option\": {\n \"styles\": {\n \"label\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"select\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"cart\": {\n \"styles\": {\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"13px\",\n \"padding-top\": \"14.5px\",\n \"padding-bottom\": \"14.5px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"header\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"lineItems\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotalText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotal\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"notice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"currency\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"close\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"empty\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"noteDescription\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountAmount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"text\": {\n \"title\": \"Đơn hàng của bạn\",\n \"total\": \"TỔNG\",\n \"empty\": \"TRỐNG RỖNG\",\n \"notice\": \"\u003e\u003e Chọn vận chuyển và đăng nhập mã giảm giá !\",\n \"button\": \"THANH TOÁN\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"toggle\": {\n \"styles\": {\n \"toggle\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"background-color\": \"#3c94e6\",\n \":hover\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n },\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#3685cf\"\n }\n },\n \"count\": {\n \"font-size\": \"13px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"iconPath\": {\n \"fill\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"lineItem\": {\n \"styles\": {\n \"variantTitle\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"price\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"fullPrice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantity\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityIncrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityDecrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n }\n }\n }\n},\n });\n });\n }\n})();\n\/*]]\u003e*\/\n\u003c\/script\u003e\u003cbr\u003e\n\u003csection\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0423\/5339\/3816\/files\/ThanhToan_fea22a80-6cb0-4489-b955-d5c395a748c0_480x480.png?v=1596706893\" alt=\"\"\u003e\u003c\/section\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eCán tháo rời Miris là một sáng tạo của hãng Neoflam, cán bằng nhựa Melamine, đầu kẹp để khớp với thành nồi chảo bọc Silicone dầy giúp khớp êm chống trầy. Ruột là bộ truyền động cơ khí bằng Inox không gỉ.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris2_480x480.png?v=1583983756\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eMã SP: MV-HDL\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eKích thước (cm): 18.2 x 3.7 x 4.1\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eBarcode: 8936037897776\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e \u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris9_480x480.png?v=1583985365\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eĐầu kẹp bọc silicone chịu nhiệt (260 o C), khớp mút chặt với miệng nồi chảo tạo liên kết vững chắc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e \u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris5_480x480.png?v=1583983885\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eThao tác khớp với thành nồi chảo bằng cách bóp lẫy phía dưới và tháo cán dễ dàng bằng cách gạt nút phía trên.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e \u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris8_480x480.png?v=1583983918\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eCán kẹp chặt nồi chảo thuận tiện cho việc rang, đảo, trộn thực phẩm trên bếp\u003cbr\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris6_480x480.png?v=1583984117\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eCán tháo rời Miris giữ nồi, chảo khi nấu trên bếp để chiên, xào, đảo hoặc bỏ lò nướng mà không lo nóng tay.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0986\/7130\/files\/canmiris3_480x480.png?v=1583983950\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cb\u003eTHANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG\u003cbr\u003eNeoflam \u003c\/b\u003ecó dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc (COD)\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003eMiễn phí ship cho đơn hàng từ 300.000đ\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003eĐơn hàng nội thành TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội : Cam kết giao trong ngày, (ngoại trừ những trường hợp gọi điện mà khách hàng không nghe máy) \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003eCác tỉnh thành khác: Thời gian là 2-3 ngày hoặc lâu hơn tuỳ lựa chọn.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"color: #000000;\"\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003eQuý khách vui lòng để chế độ chuông sau khi đặt hàng. Chúng tôi sẽ gọi điện từ số \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca class=\"text-is-phone-number\" style=\"color: #000000;\"\u003e0983 435 452\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003e hoặc \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca class=\"text-is-phone-number\" style=\"color: #000000;\"\u003e024 6252 6252\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003e hoặc \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca class=\"text-is-phone-number\" style=\"color: #000000;\"\u003e028 6255 4666\u003c\/a\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan class=\"text\"\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"product-component-1605864964024\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cscript type=\"text\/javascript\"\u003e\n\/*\u003c![CDATA[*\/\n(function () {\n var scriptURL = 'https:\/\/sdks.shopifycdn.com\/buy-button\/latest\/buy-button-storefront.min.js';\n if (window.ShopifyBuy) {\n if (window.ShopifyBuy.UI) {\n ShopifyBuyInit();\n } else {\n loadScript();\n }\n } else {\n loadScript();\n }\n function loadScript() {\n var script = document.createElement('script');\n script.async = true;\n script.src = scriptURL;\n (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);\n script.onload = ShopifyBuyInit;\n }\n function ShopifyBuyInit() {\n var client = ShopifyBuy.buildClient({\n domain: 'neoflamviet.myshopify.com',\n storefrontAccessToken: '58b93d212c6aaca4d43cc3aa98fb4222',\n });\n ShopifyBuy.UI.onReady(client).then(function (ui) {\n ui.createComponent('product', {\n id: '9891256528',\n node: document.getElementById('product-component-1605864964024'),\n moneyFormat: '%7B%7Bamount_no_decimals_with_comma_separator%7D%7D%E2%82%AB',\n options: {\n \"product\": {\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"calc(25% - 20px)\",\n \"margin-left\": \"20px\",\n \"margin-bottom\": \"50px\"\n }\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-size\": \"20px\",\n \"color\": \"#121111\"\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"98px\",\n \"padding-right\": \"98px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"26px\",\n \"color\": \"#ce300e\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"22.099999999999998px\",\n \"color\": \"#ce300e\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"22.099999999999998px\",\n \"color\": \"#ce300e\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"width\": \"580px\",\n \"text\": {\n \"button\": \"MUA NGAY\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"productSet\": {\n \"styles\": {\n \"products\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"margin-left\": \"-20px\"\n }\n }\n }\n },\n \"modalProduct\": {\n \"contents\": {\n \"img\": false,\n \"imgWithCarousel\": true,\n \"button\": false,\n \"buttonWithQuantity\": true\n },\n \"styles\": {\n \"product\": {\n \"@media (min-width: 601px)\": {\n \"max-width\": \"100%\",\n \"margin-left\": \"0px\",\n \"margin-bottom\": \"0px\"\n }\n },\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\",\n \"padding-left\": \"98px\",\n \"padding-right\": \"98px\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\"\n },\n \"title\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"normal\"\n },\n \"price\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"compareAt\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"unitPrice\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"description\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"option\": {\n \"styles\": {\n \"label\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n },\n \"select\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"cart\": {\n \"styles\": {\n \"button\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"font-size\": \"16px\",\n \"padding-top\": \"16px\",\n \"padding-bottom\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \"border-radius\": \"0px\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"header\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"lineItems\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotalText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"subtotal\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"notice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"currency\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"close\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"empty\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"noteDescription\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountText\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountAmount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n }\n },\n \"text\": {\n \"title\": \"Đơn hàng của bạn\",\n \"total\": \"TỔNG\",\n \"empty\": \"TRỐNG RỖNG\",\n \"notice\": \"\u003e\u003e Chọn vận chuyển và đăng nhập mã giảm giá !\",\n \"button\": \"THANH TOÁN\"\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"toggle\": {\n \"styles\": {\n \"toggle\": {\n \"font-family\": \"Roboto, sans-serif\",\n \"font-weight\": \"bold\",\n \"background-color\": \"#ba1a1a\",\n \":hover\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n },\n \":focus\": {\n \"background-color\": \"#a71717\"\n }\n },\n \"count\": {\n \"font-size\": \"16px\",\n \"color\": \"#f4fdfd\",\n \":hover\": {\n \"color\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"iconPath\": {\n \"fill\": \"#f4fdfd\"\n }\n },\n \"googleFonts\": [\n \"Roboto\"\n ]\n },\n \"lineItem\": {\n \"styles\": {\n \"variantTitle\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"title\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"price\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"fullPrice\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discount\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"discountIcon\": {\n \"fill\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantity\": {\n \"color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityIncrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityDecrement\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n },\n \"quantityInput\": {\n \"color\": \"#0a0303\",\n \"border-color\": \"#0a0303\"\n }\n }\n }\n},\n });\n });\n }\n})();\n\/*]]\u003e*\/\n\u003c\/script\u003e"}

Cán tháo rời Miris

Mô tả sản phẩm

Cán tháo rời Miris là một sáng tạo của hãng Neoflam, cán bằng nhựa Melamine, đầu kẹp để khớp với thành nồi chảo bọc Silicone dầy giúp khớp êm chống trầy. Ruột là bộ truyền động cơ khí bằng Inox không gỉ.

 

Mã SP: MV-HDL
Kích thước (cm): 18.2 x 3.7 x 4.1
Barcode: 8936037897776

 

Đầu kẹp bọc silicone chịu nhiệt (260 o C), khớp mút chặt với miệng nồi chảo tạo liên kết vững chắc.

 

Thao tác khớp với thành nồi chảo bằng cách bóp lẫy phía dưới và tháo cán dễ dàng bằng cách gạt nút phía trên.

 

Cán kẹp chặt nồi chảo thuận tiện cho việc rang, đảo, trộn thực phẩm trên bếp

Cán tháo rời Miris giữ nồi, chảo khi nấu trên bếp để chiên, xào, đảo hoặc bỏ lò nướng mà không lo nóng tay.

THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG
Neoflam 
có dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc (COD)

Miễn phí ship cho đơn hàng từ 300.000đ
Đơn hàng nội thành TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội : Cam kết giao trong ngày, (ngoại trừ những trường hợp gọi điện mà khách hàng không nghe máy) Các tỉnh thành khác: Thời gian là 2-3 ngày hoặc lâu hơn tuỳ lựa chọn.

Quý khách vui lòng để chế độ chuông sau khi đặt hàng. Chúng tôi sẽ gọi điện từ số 0983 435 452 hoặc 024 6252 6252 hoặc 028 6255 4666.

 

198.000₫
Số lượng tối đa có thể đặt được

Related products